Ålesund Numismatikerforening

24. februar 1970

Tilsluttet Norsk Numismatisk forening

Ålesund Numismatikerforening ble stiftet 24. februar 1970

og er en av de eldste myntklubber i Norge.

Det var 6 personer som møtte opp på første møte på

Grand Hotell etter en avisannonse som Odd Bendixen

satt inn.

Det var Odd Bendixen, Rolf Dahl, Arne Henningsen, Josef Josefsen, Egil Røssaak og Kristoffer Svinnset.

Og de dannet foreningen som har vært i drift siden

24. februar 1970.

Vi er i dag ca. 130 medlemmer og vi har medlemsmøte 1 gang i måneden.

Vi har auksjon, foredrag og lignende og litt ekstra på siste møte før jul.

Vi har storauksjoner to ganger i året og ett fellesmøte på Vestnes i mai.

Foreningen har 4 æresmedlemmer:

- Odd Bendixen

- Egil Røssaak

- Rolf Dahl

- Kristoffer Svinnset